Samfunnsansvar  

Roar Jørgensen AS samarbeider med Fontenehuset med overgangsarbeide. Fontenehuset Hønefoss er et klubbhus og drives etter Fontenehus-modellen. Medlemskapet er åpent for alle som har en psykiatrisk sykdomshistorie. Målet er rehabilitering av medlemmer tilbake til et sosialt liv og et liv med utdanning eller arbeid.  

 

Les mer om Fontenehuset Hønefoss på adressen: http://www.fontenehuset.com

 

Tilbake til forsiden