Prosjektering - Arkitekt/bygningsutforming

  • ta ansvar for prosjektet fra idé til ferdig bygg

  • lede detaljplanlegging gjennom alle faser av byggingen, fra utarbeidelse av de første tegninger til bygget er ferdigstilt

  • følge offentlige krav og pålegg slik at alle papirer er i orden

  • utarbeide anbudsunderlag, henter inn anbud, kontrahere entrepriser samt følger opp i produksjonsfasen

 

Tilbake til forsiden