Prosjektledelse

 

  • Lede utviklingen av alle typer prosjekter fra en ide til ferdigstillelse vedr. kvalitet, SHA, fremdrift og økonomi

  • Lede byggemøter, særmøter og ferdigbefaringer

  • Være oppdragsgivers forlengede arm og være en god rådgiver og oppdragsleder slik at et hvert prosjekt gjennomføres på best mulig måte

  • Sørge for at nødvendige koordinatoravtaler er signert for prosjektering og eller utførelse

  • God erfaring fra offentlig saksgang som Doffin m.m.

 

Tilbake til forsiden