Prosjekteringsledelse

 

  • Lede detaljplanlegging gjennom alle faser av byggingen, fra utarbeidelse av de første tegninger til bygget er ferdigstilt

  • Foreslå sammensetting av nødvendig prosjekteringsteam tilpasset prosjektet, inkl. kontrahering av nødvendige rådgivere

  • Være en god rådgiver for våre oppdragsgivere og sørge for å lede prosjekteringen igjennom de faser og utfordringer som ethvert prosjekt har

  • Sikre at sluttproduktet er så optimalt som mulig for prosjektet og oppdragsgiver

  • Bistå med valg av entrepriseformer, samt utlysning på Doffin m.m.

  • Ivareta SHA og risikovurderinger av prosjektet, samt få dette med i konkurransegrunnlaget slik at enhver risiko overføres til en mengdebærende post

 

Tilbake til forsiden