Byggeledelse

 

  • Vær på plassen hvor produksjonen skjer, daglig ledelse på byggeplassen

  • Sikre at økonomien og fremdriften i prosjektet er målbart underveis

  • Fungerer ofte som prosjektlederens høyre hånd i byggefasen

  • Koordinering av fremdrift

  • Følge opp avvik, endringer og kvaliteten på det arbeidet som utføres til en hver tid

  • Innstille og anbefale endringsmeldinger

  • Se muligheter og være løsningsorientert

  • Sørge for at SHA/SJA og verneplan alltid er oppdatert. Etablere vernetjeneste

  • SHA-koordinator utførelsesfasen

 

Tilbake til forsiden