Forvaltning/Tegning

Digitalisering/DAK

  • tegning av alle typer bygg

Arealberegning etter NS 3940

  • med fordeling av fellesareal

Opprettelse/vedlikehold av tegningsarkiv

  • arkivering av gamle tegninger

  • skanning av tegninger A4 – A0

Kundearkiv på nett

  • Tilgang til tegninger/dokumentasjon på vår lokale web-server.

  • Laseroppmåling av eiendommer

  • Eiendomsprospekter

  • underlag for salg eller utleie

 

Tilbake til forsiden