Byggesøknader

Krav til involverte parter i henhold til Plan og bygningsloven blir stadig skjerpet gjennom endringer i regelverk og tolkning av disse. Aktører som søker ansvarsrett plikter å holde seg orientert, men det vil alltid være uklarheter.

Ansvarlig søker står ansvarlig ovenfor myndighetene for å påse at hele tiltaket er belagt med ansvar og at byggesaksavdelingen mottar påkrevd dokumentasjon for å kunne fatte vedtak.

Ansvarlig søker skal formidle informasjon mellom tiltakshaver, ansvarlige og myndighetene, samt påse at godkjent dokumentasjon er tilgjengelig på byggeplassen. Ansvarlig søker skal holde seg orientert om hva som pågår i byggeprosessen. Ved eventuelle avvik i forhold til godkjente søknad, og ved andre forhold som er i konflikt med plan og bygningsloven, plikter ansvarlig søker omgående å varsle myndighetene.

Roar Jørgensen AS har følgende sentrale godkjenninger:

  • Søker i tiltaksklasse 2

  • Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2

  • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2

  • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 3

  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3

  • Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2

  • Kontroll av Konstruksjonssikkerhte i tiltaksklasse 2

  • Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3

 

Tilbake til forsiden
HaraldGuri