Brannteknikk

Brannteknisk prosjektering og rådgivning:

  • brannteknisk rådgivning ved nybygg og ved ombygging

  • branntekniske beregninger og risikoanalyser

  • utforming av anbudsdokumenter / prisforespørsler for utførelse av brannsikringstiltak

  • bistand ved materialvalg / løsninger i konstruksjoner med branntekniske egenskaper

  • kontroll av utførelse i byggesaker som krever dette, samt kontroll av brannsikringstiltakene ved ferdigbefaring

  • utarbeidelse av brannteknisk dokumentasjon, herav rømningsplaner og branntekniske tegninger

  • opplegg for og gjennomføring av branntekniske øvelser

  • kurs- og opplæringsvirksomhet

 

Tilbake til forsiden