Velkommen til Roar Jørgensen as

Roar Jørgensen as er et rådgivende firma som utfører oppdrag innenfor fagområdene brannteknikk, arkitektur, bygningsmessig prosjektering, prosjekteringsledelse, energimerking og eiendomsforvaltning. Selskapet ble etablert i 1985.

Fra ide til ferdig bygg – med lang erfaring i bransjen – høyt kvalifiserte medarbeidere – bred kompetanse – oppdatert datautstyr og programvare – offentlige godkjenninger


Roar Jørgensen as holder til på Hvervenmoen Næringspark i Hønefoss.


Kantor Terrasse - Kolbotn

Vår RIBr avdeling med Tore Klarström, John-Olav Amundsen og Roy Korneliussen har prosjektert det branntekniske ved Kantor Terrasse med PEAB Bygg Øst. Prosjektet består av 2 leilighetsbygg med et felles garasjeanlegg. 1. byggetrinn stod ferdig nå i november 2017 og byggetrinn 2 med blokk nr.2 skal stå ferdig juli 2018.

Et flott leilighetsbygg med gode løsninger, meget god standard og som har fått mye god omtale for sin estetiske design.

Et prosjekt vi er stolte over å ha vært en del av.

 

Aktuelt:

Nominert til Årets trebyggeri 2017

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut Årets trebyggeri i 2017 på Byggegallaen den 14. mars.

Juryen har gått igjennom et stort antall prosjekter, som er ferdigstilt i 2017, og har plukket ut 3 kandidater. En av de 3 kandidatene er:

Lager 12, Borg Havn IKS i Fredrikstad,

hvor Roar Jørgensen AS er Rådgivere på Brannteknisk, RIBr.

Sentrale kriterier for bedømningen er:
* Innovativ og/eller spennende trebruk
* Høy arkitektonisk kvalitet
* Energieffektivitet
* Arealeffektivt og økonomisk byggeri
* Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
* Bidratt til leverandørutvikling
At Borg havn ble valgt ut som det første til å bygge et lagerbygg i tre, skyldes et trebasert Innovasjonsprogram hos Innovasjon Norge, der Tre og samferdsel var et eget prosjekt. Det bragte Trebruk AS inn, som har som målsetting å arbeide for økt bruk av tre.

Dette har vært et prosjekt hvor Tore Klarström, John-Olav Amundsen og Roy Korneliussen fra Brannteknisk avdeling hos Roar Jørgensen AS har vært med.

Ny ansatt

Vi har i dag signert kontrakt med en ny medarbeider til vår konstruksjonsavdeling: Marius Aasheim.

Marius blir ferdig sivil ingeniør i konstruksjonsteknikk til sommeren fra NTNU i Trondheim og starter hos oss i begynnelsen av august.

Vi har mange spennende prosjekter på gang og gleder oss til å få med Marius i vårt team. Velkommen skal du være!

Ny stilling i Roar Jørgensen AS

Roar Jørgensen AS søker etter Branningeniør.

Nyhetsarkiv