Velkommen til Roar Jørgensen as

Roar Jørgensen as er et rådgivende firma som utfører oppdrag innenfor fagområdene brannteknikk, arkitektur, bygningsmessig prosjektering, prosjekteringsledelse, energimerking og eiendomsforvaltning. Selskapet ble etablert i 1985.

Fra ide til ferdig bygg – med lang erfaring i bransjen – høyt kvalifiserte medarbeidere – bred kompetanse – oppdatert datautstyr og programvare – offentlige godkjenninger


Roar Jørgensen as holder til på Hvervenmoen Næringspark i Hønefoss.


Kantor Terrasse - Kolbotn

Vår RIBr avdeling med Tore Klarström, John-Olav Amundsen og Roy Korneliussen har prosjektert det branntekniske ved Kantor Terrasse med PEAB Bygg Øst. Prosjektet består av 2 leilighetsbygg med et felles garasjeanlegg. 1. byggetrinn stod ferdig nå i november 2017 og byggetrinn 2 med blokk nr.2 skal stå ferdig juli 2018.

Et flott leilighetsbygg med gode løsninger, meget god standard og som har fått mye god omtale for sin estetiske design.

Et prosjekt vi er stolte over å ha vært en del av.

 

Aktuelt:

Nye medarbeidere:

Vi har ansatt 4 nye medarbeidere i Roar Jørgensen AS de siste ukene.

Vi styrker vår konstruksjonsavdeling med to nye konstruktører/ingeniører.

Marius Aasheim er ferdig sivil ingeniør i konstruksjonsteknikk til sommeren fra NTNU i Trondheim og starter hos oss i begynnelsen av august.

Steinar Aldersjøen Steinar har sin bakgrunn innen ingeniørfaget med konstruksjonsteknikk som hovedfagområde og har i tillegg tatt vannkraft teknikk som tilvalgs-studie. Steinar har jobbet mange år i bygningsbransjen, herav de senere årene som prosjektleder hos S-bygg. Steinar starter hos oss nå i begynnelsen av mai.

Vi styrker i tillegg vår Arkitekt og Prosjektavdeling med ytterligere 2 personer.

1.juni utvider vi vår Arkitektavdeling med en person til; Lars Magnus Walløe. Han har tidligere jobbet hos oss, men har de siste årene jobbet som Eiendomsutvikler i Tronrud Eiendom - før han nå er tilbake i Roar Jørgensen AS. 1.juni starter Even Bergstrøm i vår prosjektavdeling som prosjektleder. Even har lang erfaring med oppfølging og byggeledelse i Statens Vegvesen, samt han har jobbet som geomatikker med landmåling, mengdeberegninger og sluttdokumentasjon innenfor bygg og anlegg.

Vi har mange spennende prosjekter på gang og gleder oss til å få med Marius, Steinar, Lars Magnus og Even i vårt team.

De bringer inn ytterligere erfaringer og kompetanse som gir oss en bredere og sterkere faglig kompetanse ut til våre prosjekter og kunder. Velkommen skal dere være!

Nominert til Årets trebyggeri 2017

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut Årets trebyggeri i 2017 på Byggegallaen den 14. mars.

Juryen har gått igjennom et stort antall prosjekter, som er ferdigstilt i 2017, og har plukket ut 3 kandidater. En av de 3 kandidatene er:

Lager 12, Borg Havn IKS i Fredrikstad,

hvor Roar Jørgensen AS er Rådgivere på Brannteknisk, RIBr.

Sentrale kriterier for bedømningen er:
* Innovativ og/eller spennende trebruk
* Høy arkitektonisk kvalitet
* Energieffektivitet
* Arealeffektivt og økonomisk byggeri
* Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
* Bidratt til leverandørutvikling
At Borg havn ble valgt ut som det første til å bygge et lagerbygg i tre, skyldes et trebasert Innovasjonsprogram hos Innovasjon Norge, der Tre og samferdsel var et eget prosjekt. Det bragte Trebruk AS inn, som har som målsetting å arbeide for økt bruk av tre.

Dette har vært et prosjekt hvor Tore Klarström, John-Olav Amundsen og Roy Korneliussen fra Brannteknisk avdeling hos Roar Jørgensen AS har vært med.

Ny stilling i Roar Jørgensen AS

Roar Jørgensen AS søker etter Branningeniør.

Nyhetsarkiv